Studiedag Omgevingswet en ruimtelijk erfgoed
Studiedag Omgevingswet en ruimtelijk erfgoed

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor erfgoedorganisaties in de praktijk?
In januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de doelen is dat Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorie beter geïntegreerd worden en zowel cultureel erfgoed als de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving in één wet (loket) gewaarborgd zijn. De omgang met cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet en krijgt onder meer een uitwerking in de omgevingsvisies en het gemeentelijk omgevingsplan.

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor erfgoedorganisaties in de praktijk? Hoe bereiden overheden, stichtingen en belangenorganisaties zich voor op de komst van deze wet? Hebben alle partijen voldoende kennis en financiële mogelijkheden om de veranderopgave zo in te richten dat het belang van erfgoed en cultuurhistorie goed in het beleid en de handhaving wordt gewaarborgd?

Met het oog op de positie van ruimtelijk erfgoed en cultuurhistorie in de Omgevingswet, legde de KNOB op 8 juni jl. de implementatie van erfgoed in de Omgevingswet onder de loep.
KNOB-bestuurslid Sterre Brummel heette de sprekers en deelnemers welkom in de Collegezaal van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Deze dag was niet alleen bedoeld om kennis te delen maar ook om de spelers in het veld dichter bij elkaar te brengen.

Bekijk de presentaties:
Matthijs Burger (Erfgoed Leiden en Omstreken)
Frank Altenburg
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Sandra Hovens
(Gemeente Amersfoort)