The Authentic Garden

Afbeelding: Gezicht op de Victoria Regia Kas in de Hortus botanicus Leiden, begin twintigste eeuw (Erfgoed Leiden en Omstreken) Van 8 tot en met 11 mei 1990 werd in Leiden een internationaal symposium gehouden met het thema The Authentic Garden. Dit symposium was één van de vele projecten die georganiseerd werden binnen het kader van het door... »

100 jaar Vereniging Hendrick de Keyser

[caption id="attachment_1756" align="alignleft" width="680"] Gastredacteur Lex Bosman (Universiteit van Amsterdam) overhandigt Carlo Huijts, directeur van Vereniging Hendrick de Keyser, het eerste exemplaar van het themanummer van Bulletin KNOB ter gelegenheid van het 100 jarige jubileum van de vereniging[/caption]                         Dit jaar is het 100 jaar... »

Verslag studiedag ‘Omgevingswet en ruimtelijk erfgoed’

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor erfgoedorganisaties in de praktijk? In januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de doelen is dat Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorie beter geïntegreerd worden en zowel cultureel erfgoed als de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving in één wet (loket) gewaarborgd zijn. De omgang met cultureel erfgoed in onze leefomgeving... »

Herdruk Bulletin 2018-2

Geachte abonnees, Vrijdag 15 juni valt bij u het actuele Bulletin KNOB op de mat. Zoals u zult zien is het omslag van dit nummer helaas verkeerd gebonden. Een herdruk is inmiddels in opdracht gegeven, naar verwachting ontvangt u vrijdag 22 juni a.s. het juist gebonden Bulletin. Met welgemeende excuses  en vriendelijke groeten, Bestuur en redactie

Verslag symposium ‘Erfgoed in de dynamische stad’

Hoe kan de monumentenzorg standhouden in een dynamische stad met groeiplannen? Het symposium Erfgoed in de dynamische stad, dat de KNOB op 9 maart 2018 in samenwerking met het Amsterdam Erfgoed Overleg (AEO) organiseerde, draaide om de vraag in hoeverre het huidige en toekomstige instrumentarium toereikend is om het gebouwde erfgoed zorgvuldig te behouden in een dynamische stad met groeiplannen... »