Welkom, nieuwe studentbestuursleden!

De KNOB vindt het contact met de jonge academische generatie belangrijk. Sinds enkele jaren maken studentbestuursleden deel uit van het bestuur van de KNOB. Per 26 juni, na de benoeming op de Algemene ledenvergadering, verwelkomt het bestuur de twee nieuwe studentbestuursleden Agnes Kooijman en Maaike Waaldijk. Samen werken ze mee aan de organisatie van (online) studiedagen,... »

Afscheid van Marie-Thérèse van Thoor als hoofdredacteur Bulletin

Na elf jaar redacteurschap, waarvan negen jaar als hoofdredacteur, heeft Marie-Thérèse van Thoor in januari jl. de redactie van het Bulletin KNOB verlaten en de hoofdredactie aan Kees Somer overgedragen. Onder de hoofdredactie van Marie-Thérèse van Thoor is het Bulletin verregaand geprofessionaliseerd en als belangrijk academisch tijdschrift erkend. Het Bulletin is double-blind peer reviewed, opgenomen in... »

Zorg over afstoten van bouwfragmenten uit de 15e tot 20e eeuw

Op 3 januari 2020 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de Staatscourant het voorgenomen besluit tot vervreemding van een verzameling bouwfragmenten gepubliceerd. Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) maakt in een naar de Rijksdienst ingezonden zienswijze kenbaar dat het hier zeer verrast over is. Het is uiterst ongebruikelijk een dergelijke verzameling... »

KNOB zoekt twee studentbestuursleden

Vacature studentbestuursleden KNOB Word jij het nieuwe studentbestuurslid van de KNOB? Een uitgelezen kans om al tijdens je studie of PhD in contact te komen met erfgoedprofessionals en ervaring op te doen in het werkveld. De KNOB zoekt per direct twee studentbestuursleden. KNOB Sinds 1899 is de KNOB (Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond) het platform voor wetenschappelijke... »

Bulletin-redacteur Noor Mens gepromoveerd

Op 25 september 2019 promoveerde redactielid Noor Mens aan de Technische Universiteit Eindhoven op de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. Het bestuur van de KNOB en de redactie van het Bulletin KNOB feliciteren Dr. Noor Mens van harte met het behalen van de doctorsgraad! In de jaren vijftig en zestig golden de naoorlogse wijken als toonbeelden voor... »

De restauraties van het Rietveld Schröderhuis

Hoe verhouden de restauratiewerkzaamheden van Bertus Mulder zich tot de waarden van het monument en zijn bouwsubstantie? Is deze ‘technisch betere Rietveld’ hetzelfde monument als het originele gebouw, en wat is dan nog ‘authentiek’? Behalve deze vragen komt in het artikel ‘De restauraties van het Rietveld Schröderhuis. Een reflectie’ van Bulletin-hoofdredacteur Marie-Thérèse van Thoor ook de rol van... »