Leestip!

Freek Schmidt, architectuurhistoricus, hoogleraar geschiedenis van de architectuur en de leefomgeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ruimtelijk adviseur, houdt in Bulletin KNOB een pleidooi voor onafhankelijk breed architectuurhistorisch onderzoek voorafgaand aan herontwikkeling van gebouwen. Naar het artikel In de praktijk van herbestemming blijkt dat het gebouw voornamelijk wordt gezien als architectonisch object dat een ‘nieuw leven’... »

Kijk terug:

https://youtu.be/mEfbvXTd_po Tijdens de KNOB Collegetour Een postmoderne Mendini in Amsterdam. Het vergeten wooninterieur van Frans Haks op 30 oktober 2020 vertelde Eva de Bruijne over haar onderzoek naar een recentelijk herontdekt postmodern interieur in Amsterdam. Het gaat om het vergeten wooninterieur van wijlen directeur van het Groninger Museum Frans Haks dat werd ontworpen door Italiaanse architect-ontwerper Alessandro Mendini.... »

Leestip!

Waardering en stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam Noor Mens De Westelijke Tuinsteden in Amsterdam gelden als een schoolvoorbeeld van de moderne stedenbouw zoals die in de jaren twintig en dertig werd gepropageerd door de architecten van het Nieuwe Bouwen, die zich hadden verenigd in de Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM). De ontwerper van... »

Marie-Thérèse van Thoor wordt erelid KNOB

‘Ik ben nu niet meer lid van de redactie, ik ben de KNOB.’ Met deze woorden nam Marie-Thérèse van Thoor het erelidmaatschap van de KNOB in dank aan. In haar laudatio keek voorzitter Korrie Louwes terug op elf jaar redacteurschap van Marie-Thérèse, waarvan de laatste negen jaar als hoofdredacteur. Onder haar hoofdredactie is het Bulletin verregaand... »

Afscheid en welkom in bestuur KNOB

          Sinds 2012 gaven Henk Jansen (vicevoorzitter) en Pieter Baars (penningmeester) mede vorm aan het beleid van het bestuur van de KNOB. Na afloop van twee termijnen nemen beide heren nu afscheid van het bestuur. Henk en Pieter denken terug aan een hele fijne tijd. Het bestuur dankt hen voor hun inzet,... »

Welkom, nieuwe studentbestuursleden!

De KNOB vindt het contact met de jonge academische generatie belangrijk. Sinds enkele jaren maken studentbestuursleden deel uit van het bestuur van de KNOB. Per 26 juni, na de benoeming op de Algemene ledenvergadering, verwelkomt het bestuur de twee nieuwe studentbestuursleden Agnes Kooijman en Maaike Waaldijk. Samen werken ze mee aan de organisatie van (online) studiedagen,... »